تجربه

شروع شده توسط ebi123 2018-07-28 at 22:57
3 پاسخ به موضوع
ebi123
مبتدی
پست ها: 0
باسلام مجدد
حتماً هر روز کلیک کنید
من دیروز یادم رفت کلیک کنم ۱۵۰۰۰تومان از حسابم کم شد

شفاف سازی تیم پشتیبانی : قانون کلی و عمومی کلیه سایت های کلیکی داخلی و خارجی انجام حداقل کلیک روزانه که در کلیک فکس 4 کلیک می باشد برای کسب درآمد روز بعد از زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای است ، به عبارتی شما بایستی امروز حداقل 4 آگهی کلیکی مشاهده کنید تا فردا از زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم خود درآمد کسب کنید و اگر امروز کلیک نکنید فردا نیز زیرمجموعه های شما کلیک نخواهد کرد این قانون عمومی در صفحه مشاهده آگهی کلیکی ، مدیریت زیرمجموعه های اجاره ای ، در انجمن پست آموزش کسب درآمد از زیرمجموعه های اجاره ای نوشته شده است
کسانی که وقت کافی برای کلیک روزانه ندارند می توانند از سایت سهام فکس سهام خرید کنند تا نگران این موضوع نباشند
MoGaNeR
مبتدی
پست ها: 1
ممنون
mhmd
مبتدی
پست ها: 13
Quote: ebi123
باسلام مجدد
حتماً هر روز کلیک کنید
من دیروز یادم رفت کلیک کنم ۱۵۰۰۰تومان از حسابم کم شد

شفاف سازی تیم پشتیبانی : قانون کلی و عمومی کلیه سایت های کلیکی داخلی و خارجی انجام حداقل کلیک روزانه که در کلیک فکس 4 کلیک می باشد برای کسب درآمد روز بعد از زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای است ، به عبارتی شما بایستی امروز حداقل 4 آگهی کلیکی مشاهده کنید تا فردا از زیرمجموعه های اجاره ای و مستقیم خود درآمد کسب کنید و اگر امروز کلیک نکنید فردا نیز زیرمجموعه های شما کلیک نخواهد کرد این قانون عمومی در صفحه مشاهده آگهی کلیکی ، مدیریت زیرمجموعه های اجاره ای ، در انجمن پست آموزش کسب درآمد از زیرمجموعه های اجاره ای نوشته شده است
کسانی که وقت کافی برای کلیک روزانه ندارند می توانند از سایت سهام فکس سهام خرید کنند تا نگران این موضوع نباشند
zz123
مبتدی
پست ها: 10
دریافت شده: 176018 تومان
موجودی جاری: 2140 تومان
زیرمجموعه های مستقیم: 1 نفر
زیرمجموعه های اجاره ای: 0 عدد
💓❤💓
💲برکت باشد💲